ดร. วลัยลักษณ์ แก้ววงษา

ดร. วลัยลักษณ์ แก้ววงษา ได้รับเงินสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเพื่อวิจัยด้านการใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์ในแพะเนื้อและนกกระทา

ไมยราบยักษ์ข้างทาง ถูกนำไปเป็นแหล่งโปรตีนในสูตรอาหารแพะและนกกระทา จะไม่ไร้ประโยชน์แล้วนะค๊ะ

1. งานวิจัย: การใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์เป็นแหล่งโปรตีนในแพะเนื้อ

 

โรงเรือนแพะ และแพะที่ใช้ในการทดลอง น่าร๊ากไหมค๊ะ

เจาะเลือดเพื่อตรวจค่าเคมีในกระแสเลือดค่ะ อดทนหน่อยนะค๊ะน้องแพะ

ดูดของเหลวจากกระเพาะรูเมนเพื่อศึกษานิเวศวิทยาในกระเพาะรูเมน อดทนอีกนะค๊ะ

2. งานวิจัย: การใช้ประโยชน์จากไมยราบยักษ์เป็นแหล่งโปรตีนในนกกระทา

 


ชื่อผู้ตอบ:

รหัสป้องกันสแปม:


Visitors: 22,858